MAB10

Harjoittelua YO-kokeeseen

TÄMÄ OSIO PÄIVITTYY

YO-kokeet ovat tärkeä osa lukiokoulutusta ja ne mittaavat opiskelijoiden osaamista eri oppiaineissa. Valmistautuminen YO-kokeisiin vaatii aikaa, motivaatiota ja harjoittelua. Yksi hyvä tapa valmistautua on ratkaista vanhoja YO-tehtäviä, joita löydät täältä. Vanhojen tehtävien ratkaiseminen auttaa sinua hahmottamaan kokeen rakenteen, sisällön ja vaativuustason sekä kehittämään omaa ajatteluasi ja ongelmanratkaisutaitojasi. Lisäksi voit saada käsityksen siitä, millaisia aiheita ja osa-alueita kokeessa painotetaan ja mitä sinun kannattaa kerrata ennen koetta.

Kertaa tarvittavia aiheita lukemalla teoriaa ja esimerkkejä sekä tekemällä harjoituksia. Näin voit varmistaa, että hallitset kokeessa tarvittavat perustiedot ja -taidot ja että osaat soveltaa niitä erilaisiin tilanteisiin. Muista myös pitää huolta itsestäsi ja levätä riittävästi ennen koetta. Onnea YO-kokeisiin!

Harjoittelu on jaettu seuraaviin osiin

A-OSA (40 vanhaa YO-tehtävää)

B-OSA (Päivittyy)

Koejärjestelmän työkalut (Tulossa)

Syksystä 2024 kokeen rakenne muuttuu ja A-osan painoarvo kasvaa.

Klikkaa osio auki aloittaaksesi kertauksen