Potenssit

Potenssimerkinnällä voidaan esitettää saman luvun toistuva kertolasku. Esimerkiksi 2·2·2·2·2 = 25. Lukua, jota kerrotaan kutsutaan kantaluvuksi ja luku, joka ilmaisee kertomisien lukumäärän eksponentiksi. Merkinnässä 25 luku 2 on kantaluku ja luku 5 on eksponentti.

34 = 3·3·3·3 Kantaluku 3, eksponentti 4.

42 = 4·4 Kantalakuku 4, eksponentti 2.

Potenssien laskusäännöt

Samankantaisten potenssien tulo

Esimerkki 1

Sievennä 22·23

Lasku voidaan laske merkitsemällä auki vastaavat kertolaskut. 22 ·23 = 2·2·2·2·2 = 25 Jos kerrotaan samankantaisia potensseja keskenään, eksponentit lasketaan yhteen. 2x ·2y = 2x+y

Laskusäännöillä

22 · 23 = 22+3 =25

Samankantaisten potenssien osamäärä

Esimerkki 2

Sievennä 24 : 22

24 = 2 · 2 · 2 · 2

22 = 2 · 2

Kirjoittamalla kertolasku auki voidaan supistaa osamäärää, jolloin jäljelle jää vain 22.

Laskusäännöillä

24 : 22 = 24 - 2 = 22

Mikäli samankantaisia potensseja jaetaan keskenään, eksponentit vähennetään toisistaan

Potenssin potenssi

Esimerkki 3

Kirjoitetaan potenssimerkintä (23)2 auki

(23)2 = 23 · 23

Samankantaisten potenssien tulo, eli lasketaan eksponentit yhteen

(23)2 = 23 · 23 = 23+3 = 26

Laskusääntö sanoo, että korottaessa potenssin potenssiin, eksponentit kerrotaan keskenään. (2x)y = 2x·y

(23)2 = 23·2 = 26

Tulon potenssi

Esimerkki 4

Kirjoitetaan potenssimerkintä (2a)2 auki

(2a)2 = 2a·2a

Järjestellään luvut siis uudestaan.

(2a)2 = 2a · 2a = 2 · 2 · a · a = 22 · a2 = 4a2.

Tuloa korottaessa potenssiin, korotetaan kaikki tulon tekijät.

(a · b)2 = a2 · b2

Kertoessa lukuja keskenään laskujärjestyksellä ei ole väliä.

2 · 3 = 3 · 2 ja 2 · 3 · 4 = 4 · 2 · 3.

Osamäärän potenssi

Esimerkki 5

Kun osamäärä korotetaan potenssiin, korotetaan sekä osoittaja että nimittäjä tähän potenssiin.

Harjoituksia

1. Sievennä lauseke

YO lyhyt 2011s/2c

Vihje

Avaa ensin sulkeet ja järjestele samat kantaluvut peräkkäin.

2. Sievennä lauseke

YO lyhyt 2006k/2c

Vihje

Samankantaisten potenssien tulo ja osamäärä.

3. Laske lausekkeen arvo

YO pitkä 2012k/2a

Vihje

Saatko sievennettyä sulkeiden sisällä?

4. Sievennä

YO pitkä 2009k/1a

Vihje

Osamäärän potenssi

Negatiivinen eksponentti ja eksponenttina 0

Mikä tahansa luku korotettuna potenssiin 0 (paitsi 0 potenssiin 0 ei ole määritelty) on 1.

Katsotaan tätä esimerkin kautta.

Esimerkki 6

On aika selvää, kun luku jaetaan itsellään tulos on 1.

Käytetään samaan laskuun laskusääntöjä.

Saatiin samalle laskulle tulokseksi kolme potenssiin nolla. Eli tämän on oltava sama kuin yksi.

Tällöin kun a on erisuuri kuin nolla

Esimerkki 7

Alapuolella a on nollasta eroava luku. Avaamalla potenssit kertolaskuksi ja supistamalla saadaan

Laskusäännöillä tästä saadaan

Molemmat laskut ovat täysin oikein, joten on oltava

Eksponentille 0 ja negatiiviselle eksponentille on voimassa

Harjoituksia

5. Sievennä 40 – 3-1 + 2-2– 1-3 Anna vastaus murtolukuna.

YO lyhyt 2010k/2c

Vihje

Muuta kaikki murtolukumuotoon.

6. Sievennä 2-3 + 3-2

Vihje

Muuta kaikki murtolukumuotoon.

7. Sievennä 2-2 · 2-5 · 24 · 23

Vihje

Samankantaisten potenssien tulo.

Käänteisluku

Käänteisluvuksi kutsutaan lukua, jossa osoittaja ja nimittäjä on vaihdettu toisin päin.

Tällöin esimerkiksi luvun 3/4 käänteisluku on 4/3 ja luvun 7/9 käänteisluku on 9/7.

Esimerkki 8

Käänteislukua voidaan merkitä negatiivisella eksponentilla.

Kokonaisluvulle voidaan aina ajatella nimittäjään luku 1, joten esimerkiksi luvun 3 käänteisluku on 1/3

Harjoituksia

8. Laske viereisten lukujen känteislukujen keskiarvo

YO lyhyt 2013k/1b

Vihje

Keskiarvo lasketaan laskemalla luvut yhteen ja jakamalla lukujen määrällä.

Kymmenpotenssi

Kymmenpotenssien avulla on helppo ilmaista suuria sekä pieniä lukuja.

Suuret luvut

Esimerkiksi luku kaksi miljoonaa, 2 000 000, on kaksi kertaa miljoona, eli 2 · 1 000 000

Miljoona on 106,eli 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10

Tällöin luku 2 000 000 voidaan esittää kymmenpotessin avulla

2 000 000 = 2 · 106

Esimerkki 9

Laske 300 000 · 2 000 000

Muutetaan luvut kymmenpotenssimuotoon

3 · 105 · 2 · 106 = 3 · 2 · 105· 106 = 6 · 105+6 = 6 · 1011

Pienet luvut

Esimerkiksi luku 0,0003 on kolme kymmenestuhannesosaa. Eli 3 · 0,0001

Kymmenestuhannesosa on 10-4

Nyt voidaan esittää kymmenpotessin avulla

0,0003 = 3 · 10-4

Esimerkki 10

Laske 0,002 · 0,05

Muutetaan luvut kymmenpotenssimuotoon

2 · 10-3 · 5 · 10-2 = 2 · 5 · 10-3 · 10-2 = 10 · 10-3 +(-2) = 10 · 10-5 = 10-4

Kymmenpotenssin muodostaminen

Kymmenpotenssissa yleensä kerroin kymmenpotenssin edessä on yli 1 ja alle 10.

Esimerkki 11

Ilmoita luvut 0,0027 ja 45 000 000 kymmenpotenssimuodossa.

Ensin katsotaan luvusta 0,0027. Pilkkua pitäisi siirtää kolme pykälää oikealle, jotta luku olisi 1 ja 10 välissä. Toisin sanoen, jos luku 2,7 jaettaisiin tuhannella saataisiin 0,0027. Kymmenpotenssimuoto on siis

0,0027 = 2,7 · 10-3

Luvussa 45 000 000 pitäisi pilkkua siirtää seitsemän pykälää vasemmalle, jotta luku olisi 1 ja 10 välissä. Eli jos lukua 4,5 kerrotaan kymmenellä miljoonalla, saataisiin 45 000 000. Kymmenpotenssimuoto on

45 000 000 = 4,5 · 107

Harjoituksia

9. Jaa luku 0,00000021 luvulla 0,00000007

Vihje

Muuta luvut kymmenpotenssimuotoon.

10. Esitä luvut a = 260 000 000 000, b = 7 800 000 000 000 ja c = 39 000 000 000 000 kymmenen potenssien avulla ja laske esityksiä käyttäen alla olevien lausekkeiden arvot.

YO lyhyt 2004s/2

Vihje

Esitä ensimmäisen lausekkeen tapauksessa aluksi luvut samalla kymmenpotenssilla.

Osion perustehtävät