MAA11

Algoritmit ja lukuteoria

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

• tietää mikä on algoritmi sekä oppii tutkimaan, kuinka algoritmit toimivat

• oppii toteuttamaan yksinkertaisia algoritmeja ohjelmoimalla

• perehtyy logiikan käsitteisiin

• hallitsee lukuteorian peruskäsitteet ja perehtyy alkulukujen ominaisuuksiin

• osaa tutkia kokonaislukujen jaollisuutta.