Polynomifunktion derivointi

Derivaatta kertoo funktion muutosnopeuden

Derivoinnissa voimme käyttää derivoimissääntöjä.

Derivoimissäännöt ovat seuraavat. Näissä D tarkoittaa derivaattaa.

Tämän lisäksi polynomifunktio derivoidaan termi kerrallaan.

Esimerkki 1

Eksponentti eteen kertoimeksi ja pienennetään yhdellä.

Eksponentti eteen kertoimeksi ja pienennetään yhdellä.

Pelkän x:n derivaatta on 1, joten ensimmäisen asteen termistä jää derivoitaessa vain kerroin.

Kaikki vakiot menevät derivoitaessa nollaksi.

Esimerkki 2

Muodosta funktion f derivaattafunktio

Ratkaisu

Derivoidaan termi kerrallaan

Esimerkki 3

Derivoidaan funktiot f, g ja h

Derivoidaan jokainen funktio termi kerrallaan. Derivaatoiksi saadaan.

Harjoituksia

1. Muodosta funktioiden f ja g  derivaattafunktiot.

Vihje

Derivoimissäännöt

2. Muodosta funktioiden f ja g  derivaattafunktiot.

Vihje

Derivoimissäännöt

3. Määritä derivaattafunktion nollakohta, eli f'(x) = 0

Vihje

Derivoimissäännöt

4. Derivoi funktio

Vihje

5. Millä muuttujan x arvoilla f'(x)=2?

Vihje

Derivoi

6. Millä vakion b arvoilla f'(1)=2

Vihje

Derivoi ja sijoita

7. Määritä derivaatan nollakohta

Vihje

Avaa sulkeet. (Binomin neliö)

8. Millä muuttujan x arvoilla derivaatta on negatiivinen?

Vihje

Derivaatan nollakohdat ja kuvaaja

9. a) Olkoon f(x)=2− 2x − 4. Ratkaise yhtälö f'(x) = 0. 

b) Alla olevassa kuviossa on polynomifunktion g(x) kuvaaja. Ratkaise yhtälö g'(x)=0. Perustele vastauksesi kuvion avulla. 

c) Millä muuttujan x arvoilla sekä f'(x) että g'(x) ovat pienempiä kuin nolla? 

YO 2018 kevät

Vihje

b) Milloin tangentin kulmakerroin on 0?

10. Määritellään funktio f(x)

a) Laske f(1). 

b) Laske f′(2). 

YO syksy 2016

Vihje

b-kohdassa derivoi

11.  Laske derivaatta f'(1), kun f(x) = x(x+2)-5 

YO kevät 2013

Vihje

Avaa sulkeet

12. Määritä funktion f(x) derivaatta kohdassa x = 0

YO syksy 2012

Vihje

Avaa sulkeet

13. Tarkastellaan funktiota f(x)

a) Laske funktion f(x) nollakohdat. 

b) Määritä derivaatta f'(x). 

c) Laske derivaatan nollakohdat. 

YO kevät 2012

Vihje

a) Tulon nollasääntö

b) Avaa sulkeet

14. Määritä se toisen asteen polynomi P, joka toteuttaa yhtälön P(x) - P'(x) = x² 

YO Pitkä kevät 1975

Vihje

Merkitse P(x) = x² + bx + c

15. Millä muuttujan x arvoilla on f'(x) > g'(x)?

YO kevät 2011

Vihje

Derivoi ja muodosta epäyhtälö

16. Millä parametrien b ja c arvoilla paraabelin y = -x² + bx + c huippu on pisteessä (2,1)?

 Perustele vastauksesi derivaatan avulla. 

YO syksy 2021

Vihje

Paraabelin huippu on derivaatan nollakohdassa.

Osion perustehtävät