MAA9

Talousmatematiikka

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

• oppii hyödyntämään matemaattisia valmiuksiaan resurssien riittävyyteen, talouden suunnitteluun, yrittäjyyteen ja kannattavuuden laskentaan

• soveltaa lukujonojen kaavoja talouteen liittyvissä matemaattisissa ongelmissa

• oppii sovittamaan taloudellisiin tilanteisiin matemaattisia malleja ja ymmärtää niiden rajoitukset

• osaa hyödyntää ohjelmistoja laskelmien tekemisessä ja sovellusten yhteydessä.