MAB2

LAUSEKKEET JA YHTÄLÖT

Tässä moduulissa tutustutaan polynomeihin ja syvennetään yhtälönratkaisutaitoja. Toisen asteen yhtälö ja lukujonot ovat eräitä keskeisiä aiheita.

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

harjaantuu käyttämään matematiikkaa ongelmien ratkaisemisessa ja oppii luottamaan omiin matemaattisiin kykyihinsä

• oppii muodostamaan lausekkeita ja yhtälöitä annettuihin ongelmiin sekä ratkaisemaan yhtälöitä ja tulkitsemaan saatua ratkaisua

• osaa soveltaa lukujonoja ja niistä muodostettuja summia matemaattisten ongelmien ratkaisussa

• osaa käyttää ohjelmistoja polynomifunktion tutkimisessa sekä polynomiyhtälöihin ja polynomifunktioihin liittyvien sovellusten yhteydessä.