Tilastoja

Ohessa on pylväsdiagrammi, joka kuvaa työviikon pituutta. Nopeasti katsottuna nähdään, että viisipäiväinen työviikko on yleisin ja yksipäiväinen on harvinaisin.

Tilastosta myös nähdään nopeasti, että yli 50% miehistä tekee viisipäivästä työviikkoa, kujn taas naisista tämän pituista työviikkoa tekee alle 50%.

Tilastokuvioiden tarkoitus on esittää tilastot helpommin ja nopeammin tulkittavina. Kuviot tuleekin olla tämän vuoksi selkeitä.

Lähde: Ajankäyttötutkimus 2009, Tilastokeskus

Tilastoja voi esittää myös vaakapylväinä. Ohessa on työviikon pituutta kuvaava diagrammi. Yrittäjät näyttäisivät tekevän pisintä työviikkoa.

Diagrammista myös nähdään, että yrittäjä naiset tekevät hieman reilu 30-tuntista työviikkoa ja miehet tekevät noin 45-tuntista työviikkoa.

Tilaston mukaan miehet tekevät keskimäärin pidempää työviikkoa kuin naiset.

Lähde: Ajankäyttötutkimus 2009, Tilastokeskus

Kuvioihin voidaan yhdistää useita tietoja, kunhan se pysyy selkeänä. Yllä on musiikin kuuntelun tilasto eri vuosilta. Vuosille on käytetty eri värejä ja vertaaminen vuosien välillä on helppoa ja nopeaa.

Esimerkki 1.

Ohessa on Liisa-Petterin lukion kurssien arvosanat. x tarkoittaa arvosanaa ja f on frekvenssi, eli kuinka monta kyseistä arvosanaa on. Esitetään arvosanat pylväskuviona.

Pylväskaavio on tehty LibreOffice Calcilla. Alla olevalla videolla käydään läpi kaavion luonti.

Kokeile

Voit muuttaa arvosanojen määrää alapuolella. Saat näkyviin pylväskaavion sekä ympyräkaavion arvosana-aineistosta

Vanhoja YO-tehtäviä

Klikkaa tehtävää nähdäksesi vastauksen

1. Alla oleva pylväsdiagrammi esittää kevään 2007 lyhyen matematiikan ylioppilaskokeen tehtävän 8 pistejakaumaa (vaaka-akselilla pisteet, pylväiden korkeus osoittaa kyseisen pistemäärän saaneiden lukumäärän). Laadi vastaava sektoridiagrammi, josta ilmenee kunkin pistemäärän saaneiden suhteellinen osuus, ja ilmoita osuudet prosentteina.

Kevät 2009

0/21,8

1/13,4

2/23,5

3/8,5

4/7,2

5/9,8

6/15,8

2. Sähkönkulutuksen jakauma vuonna 2001 käy ilmi alla olevista diagrammeista. Palveluiden ja julkisen sektorin kulutus oli 14 717 GWh. (Lähde: Ympäristötilasto 2002.) Kuinka suuri oli metalliteollisuuden sähkönkulutus kyseisenä vuonna?

Kevät 2003

6933 GWh

Osion perustehtävät