Logaritmifunktion derivaatta

Suorita MAA6-opintojakso Eiran aikuislukiossa. Lue lisää.

Neperin luvulla ja luonnollisella logaritmilla on yhteys

kun x > 0.  Tämä tietenkin johtuu siitä, että luonnollisen logaritmin kantaluku on e.

Koska nämä ovat sama funktio, niiden derivaattakin on sama. 

Derivoidaan yhdistetty eksponenttifunktio. 

Näin saamme logaritmifunktion derivaatan 

Esimerkki 1

Esimerkki 2

Esimerkki 3

Derivoidaan funktio

Tehdään ensin kantaluvun vaihto luonnolliseen logaritmiin

Nyt derivaataksi saadaan

Yleisesti logaritmifunktion derivaatalle pätee

Esimerkki 4

Harjoituksia

1. Derivoi

Vihje

Dln x = 1/x

2. Derivoi

Vihje

Muista sisäfunktion derivaatta

3. Derivoi

Vihje

Tulon derivaatta

4. Määritä derivaattafunktion nollakohdat

Vihje

Muista määrittelyehdot. 

Yhteinen tekijä.

5. Millä muuttujan x arvoilla funktio on kasvava ja millä vähenevä?

Vihje

Millä x:n arvoilla funktio on määritelty?

6. Määritä funktion ääriarvot

Vihje

Voit käyttää ensin logaritmisääntöjä muokataksesi funktion helpommaksi derivoida.

7. Määritä funktion suurin ja pienin arvo välillä [2,8]

Vihje

Välin päätepisteet ja derivaatan nollakohdat tällä välillä

8. Määritä derivaattafunktion nollakohdat

Vihje

Lavenna derivaatassa termit samannimisiksi

9. Etsi funktion ln(x3 − x) määrittelyalue ja ääriarvot.

YO syksy 2004 

Vihje

Tee merkkikaavio

10. Määritä funkion f suurin arvo välillä [0,1]

YO syksy 1973

Vihje

Välin päätepisteet ja derivaatan nollakohdat

Osion perustehtävät