Yhdistetyn funktion derivaatta

Suorita MAA6-opintojakso Eiran aikuislukiossa. Lue lisää.

Yhdistetty funktio voidaan derivoida seuraavan säännön avulla

Tätä kutsutaan ketjusäännöksi. Yhdistetyn funktion derivaatta on siis ulkofunktion derivaatta u' kohdassa s(x) kertaa sisäfunktion derivaatta s'.

Esimerkki 1

Derivoi funktio

Tunnistetaan funktio yhdistetyksi funktioksi. Ulko- ja sisäfunktiot ovat

Näiden derivaatat ovat

Funktio f derivaatta ketjusäännön avulla

Esimerkki 2

Derivoi funktio

Funktion ulko- ja sisäfunktiot

Derivaatta ketjusäännön avulla

Esimerkki 3

Määritä funktio f derivaatan nollakohdat

Funktio muodostuu kahden funktion tulosta, joista toinen on yhdistetty funktio. Käytetään tulon derivoimiskaavaa

Jälkimmäiseen funktioon sovelletaan ketjusääntöä. Tällöin derivaatta on

Derivaatan molemmissa termeissä on yhteisinä tekijöinä

Otetaan yhteinen tekijä, jolloin saadaan

Derivaatan nollakohdat saadaan tulon nollasäännöllä

Tästä nollakohdat ovat

Funktion f derivaattafunktion nollakohdat ovat siis x=-2, x=-4/5 ja x=0

Kuvassa vihreä on funktion f kuvaaja ja vihreä on derivaattafunktion f' kuvaaja.


Harjoituksia

1. Derivoi

Vihje

Ketjusääntö

2. Määritä

Vihje

Ketjusääntö

3. Määritä funktion derivaatta kohdassa x = -1

Vihje

Derivoi ja sijoita

4. Määritä funktion derivaatta kohdassa x = 3

Vihje

Ei tarvitse sieventää derivaattaa

5. Määritä derivaattafunktion nollakohta

Vihje

Tulon nollasääntö

6. Määritä derivaattafunktion nollakohta

Vihje

Tulon nollasääntö

7. Derivoi

Vihje

Derivoi termi kerrallaan

8. Derivoi

Vihje

Tulon derivaatta

9. Ratkaise derivaattafunktion nollakohdat

Vihje

Yhteinen tekijä

10. Ratkaise derivaattafunktion nollakohdat

Vihje

Neliöiden erotus ensimmäinen sulkulauseke.

Osion perustehtävät