MAA4

Analyyttinen geometria ja vektorit

Suorita MAA4-opintojakso Eiran aikuislukiossa. Lue lisää.

Jos olet kiinnostunut analyyttisesta geometriasta ja vektoreista, olet tullut oikeaan paikkaan. Tässä tekstissä kerron sinulle, mitä nämä käsitteet tarkoittavat ja miten niitä voi hyödyntää matematiikassa. Analyyttinen geometria on osa matematiikkaa, jossa tutkitaan geometrisia kuvioita koordinaatistossa. Vektorit ovat suureita, joilla on sekä suunta että pituus. Vektoreita voi käyttää kuvaamaan esimerkiksi liikettä, voimia tai etäisyyksiä. Vektorilaskennassa voi laskea vektoreiden yhteen- ja vähennyslaskua sekä pistetuloa. Nämä laskutoimitukset auttavat selvittämään vektoreiden välistä kulmaa, suuntaa ja pituutta.


Tämä oli vain lyhyt johdanto aiheeseen. Jos haluat oppia lisää, voit tutustua aihealueiden sivuihin, joilta löytyy teoriaa, esimerkkejä, videoita, tehtäviä ja kymmenen tehtävän testi. Testi tarkistaa automaattisesti vastaukset ja näyttää oikeat vastaukset testin lopuksi. Toivottavasti nautit matematiikan opiskelusta ja löydät analyyttisen geometrian ja vektorien maailmasta jotain hauskaa ja kiinnostavaa!

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

• ymmärtää, kuinka analyyttinen geometria luo yhteyksiä geometristen ja algebrallisten käsitteiden välille 

• ymmärtää yhtälön geometrisen merkityksen 

• osaa ratkaista muotoa |f(x)| = a tai |f(x)| = |g(x)| olevia itseisarvoyhtälöitä 

• ymmärtää vektorikäsitteen ja perehtyy vektorilaskennan perusteisiin 

• osaa tutkia kaksiulotteisen koordinaatiston pisteitä, etäisyyksiä ja kulmia vektoreiden avulla 

• osaa ratkaista tasogeometrian ongelmia vektoreiden avulla 

• osaa käyttää ohjelmistoja käyrien ja vektoreiden tutkimisessa sekä niihin liittyvissä sovelluksissa.