Verranto

Verranto on yhtälö, jossa yhtälön molemmilla puolilla on jakolasku, eli murtoluku. Verrannot ratkaistaan normaalin yhtälön ratkaisun tapaan.

Esimerkki 1

Ratkaise yhtälö

Yhtälö saadaan ratkaistua, kun kerrotaan molemmat puolet luvulla 4

Ristiin kertominen

Verrantoyhtälön ratkaisussa voidaan käyttää apuna ristiin kertomista. Se on laskutapa, jossa jätetään väliin laskun välivaiheet, jossa yhtälöä kerrotaan erikseen nimittäjillä.

Ristiin kertominen toimii vain ja ainoastaan verrantoyhtälön ratkaisemisessa.

Ristiin kertomisessa kerrotaan molemmilta puolilta nimittäjät toisen puolen osoittajan kanssa.

Esimerkki 2

Ratkaistaan verrantoyhtälö kertomalla ristiin

Tässä muuttuja x on nimittäjässä, joten se ei voi olla 0. Koska nollalla ei voi jakaa.

Esimerkki 3

Ratkaise yhtälöt

Molemmissa yhtälöissä on on osoittajassa enemmän termejä kuin vain yksi. Kerrottaessa pitää kertoa molemmat termit, joten asetetaan osoittajaan sulkeet, kun kerrotaan ristiin.

Esimerkki 4

Ratkaise yhtälö

Ratkaistaan kertomalla ristiin

Tässä x voi olla nolla sillä se ei tee nimittäjästä nollaa. Kun x on nolla tulee vasemmanpuoleisesta nimittäjästä -2 ja oikeanpuoleisesta 3.

Harjoituksia

  1. Ratkaise yhtälö

Vihje

Kerro yhtälö oikealla olevalla nimittäjällä.

2. Ratkaise yhtälö

Vihje

Kerro ristiin. Muista sulkeet.

3. Ratkaise yhtälö

Vihje

Kerro ristiin ja muista sulkeet.

4. Ratkaise yhtälö

YO lyhyt 2014s/1a

Vihje

Muista sulkeet.

5. Ratkaise yhtälö

YO lyhyt 2011s/1b

Vihje

Kerro ristiin

6. Ratkaise yhtälö

YO lyhyt 2009s/1a

Vihje

Muista sulut

7. Millä x:n arvolla alla oleva lauseke saa arvon 13?

YO lyhyt 2003k/1b

Vihje

Merkitse lauseke yhtäsuureksi kuin 13

8. Ratkaise x alla olevasta yhtälöstä, kun

1⁰ a = 2, b = −3, c = 0, d = −5, 2⁰ a = 1, b = 2, c = 4, d = 5.

YO lyhyt 1999k/1

Vihje

Sijoita arvot molemmissa tapauksissa ja ratkaise yhtälö.

Osion perustehtävät