MAB6

Talousmatematiikan alkeet

Aihealueiden sivuilta löytyy teoriaa, esimerkkejä, videoita ja tehtäviä ratkaisuineen.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

• hallitsee talousmatematiikan peruskäsitteet ja -taidot

• syventää prosenttilaskennan taitojaan

• oppii kuvaamaan talouselämän asioiden kehittymistä

• osaa käyttää tietolähteitä ja ohjelmistoja laskelmien tekemisessä sovellusten yhteydessä.