MAA6

Derivaatta

Aihealueiden sivuilta löytyy teoriaa, esimerkkejä, videoita ja viiden tai kymmenen tehtävän testi. Testi tarkistaa automaattisesti vastaukset ja näyttää oikeat vastaukset testin lopuksi. 

Suorita MAA6-opintojakso Eiran aikuislukiossa. Lue lisää.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

• tutustuu ilmiöiden matemaattisten mallien käyttäytymiseen derivaatan avulla 

• omaksuu havainnollisen käsityksen funktion raja-arvosta ja jatkuvuudesta 

• ymmärtää derivaatan tulkinnan funktion muutosnopeutena 

• kykenee määrittämään yksinkertaisten funktioiden derivaatat 

• osaa derivoida yhdistettyjä funktioita 

• hallitsee funktioiden kulun tutkimisen derivaatan avulla ja osaa määrittää niiden ääriarvot suljetulla välillä 

• osaa käyttää ohjelmistoja raja-arvon, jatkuvuuden ja derivaatan tutkimisessa sovellusten yhteydessä. 

*Toispuoleiset raja-arvot kuuluvat MAA12 moduuliin. Tämä kappale mukana, jos haluaa tutustua aiheeseen etukäteen.