MAA12

ANALYYSI JA JATKUVA JAKAUMA

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

• syventää ymmärrystään analyysin peruskäsitteistä

• osaa muodostaa ja tutkia aidosti monotonisten funktioiden käänteisfunktioita

• täydentää integraalilaskennan taitojaan

• perehtyy jatkuvan todennäköisyysjakauman käsitteeseen ja oppii soveltamaan normaalijakaumaa

• osaa käyttää ohjelmistoja funktion ominaisuuksien tutkimisessa ja epäoleellisten integraalien laskemisessa sovellusten yhteydessä.