MAA10

3D GEOMETRIA

Tässä moduulissa käsitellään kolmiulotteista avaruutta. Aloitamme vektoreilla, joiden avulla voimme ilmaista avaruussuoria ja tasoja sekä laskea esimerkiksi etäisyyksiä ja tilavuuksia. Ratkaisemme kolmiuloitteisten kappaleiden ongelmia derivaatan ja integraalin avulla sekä tutustumme kahden muuttujan funktioihin, jotka piirtävät pinnan avaruuteen.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija