MAB8

Matemaattinen analyysi

Tavoitteet 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

• tutkii funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin 

• ymmärtää derivaatan tulkinnan funktion muutosnopeutena 

• osaa tutkia polynomifunktion kulkua derivaatan avulla 

• osaa määrittää sovellusten yhteydessä polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon 

• osaa käyttää ohjelmistoja funktion kulun tutkimisessa sekä funktion derivaatan ja suljetun välin ääriarvojen määrittämisessä sovellusten yhteydessä.