MAB5

TILASTOT JA TODENNÄKÖISYYS

Aihealueiden sivuilta löytyy teoriaa, esimerkkejä, videoita ja testi sisältäen perustehtäviä. Testi tarkistaa automaattisesti vastaukset ja näyttää oikeat vastaukset testin lopuksi. Lopussa on aihealueittain haastavampia tehtäviä.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

• harjaantuu käsittelemään, havainnollistamaan ja tulkitsemaan tilastollisia aineistoja

• perehtyy todennäköisyyslaskennan perusteisiin ja sitä havainnollistaviin malleihin

• osaa käyttää ohjelmistoja digitaalisessa muodossa olevan datan hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa sekä havaintoaineiston tunnuslukujen määrittämisessä ja todennäköisyyslaskennassa.