Eksponenttifunktion derivaatta

Suorita MAA6-opintojakso Eiran aikuislukiossa. Lue lisää.

Neperin luku

on matematiikassa yksi keskeinen irrationaalinen vakio. Kuten esimerkiksi π. Neperin luvulla on seuraava tärkeä ominaisuus. Kun se asetetaan eksponenttifunktion kantaluvuksi, funktion derivaatta on se itse. 

f(x)

f'(x)

Vastaavasti e-kantaista logaritmia kutsutaan luonnolliseksi logaritmiksi. Merkitään 

Esimerkki 1

Esimerkki 2

Esimerkki 2 tapauksessa eksponentissa on funktio 2x, joten derivoitaessa pitää muistaa kertoa sisäfunktion derivaatalla.

Esimerkki 3

Derivoidaan 2x


Käytetään hyväksi neperin lukua ja luonnollista logaritmia ja merkitään

Nyt voidaan muodostaa derivaatta

Yleisesti eksponenttifunktion derivaatalle pätee

Esimerkki 4

Esimerkki 5

Määritä funktion f ääriarvot

Derivoidaan funktio käyttäen osamäärän derivoimiskaavaa.

Nimittäjä on aina suurempi kuin 0. Derivaatan nollakohdat osoittajasta.  1 x = 0, josta x = 1

Osoittaja on laskeva suora ja sen arvot ovat positiivisia ennen kohtaa x = 1 ja negatiivisia tämän jälkeen. Tässä kohdassa on siis paikallinen maksimi.

Maksimiarvo

Harjoituksia

1. Derivoi

Vihje

Muista sisäfunktion derivaatta

2. Derivoi

Vihje

Osamäärän derivaatta

3. Derivoi

Vihje

Tulon derivaatta

4. Määritä derivaatan nollakohdat

Vihje

Ota yhteinen tekijä derivaatassa

5. Osoita, että funktio f on kasvava

Vihje

Minkälainen derivaatan tulee olla?

6. Määritä funktion f suurin ja pienin arvo välillä [-2,2]

Vihje

Derivaatan nollakohta ja välin päätepisteet.

7. Määritä funktion pienin arvo

Vihje

Yleinen eksponenttifunktion derivaatta

8. Määritä funktio f derivaattafunktion nollakohdat

Vihje

Merkitse derivaatassa ex = t

9. Osoita, että funktio on aidosti kasvava

Vihje

Määritä derivaatan pienin arvo

10. Määritä funktion pienin arvo

Vihje

Lavenna derivaatassa termit samannimisiksi

11. Käyrien väliin jäävään rajoitettuun alueeseen asetetaan y‐akselin suuntainen jana oheisen kuvion mukaisesti. Määritä tämän janan suurin mahdollinen pituus. Anna vastauksena tarkka arvo ja kaksidesimaalinen likiarvo. 

YO syksy 2013

Vihje

Lausekkeiden erotuksen suurin arvo leikkauspisteiden välillä.

12. Määritä funktion derivaatan arvo kohdassa x = 0. 

YO syksy 2012

Vihje

Tulon derivaatta

13. Funktio f toteuttaa kaikilla x:n arvoilla epäyhtälön f'(x) > kf(x) (k vakio). Osoita, että funktio g on kaikkialla kasvava.

YO syksy 1975 

Vihje

Tutki derivaatan merkkiä

Osion perustehtävät