Polynomifunktion derivointi

Suorita MAA6-opintojakso Eiran aikuislukiossa. Lue lisää.

Määritetään funktion f ja g  derivaatan arvo kohdassa a

Saimme f'(a) = 2a ja g'(a) = 3a² 

Koska a voi olla mikä tahansa luku, merkitään a = x.

Tällöin saadaan funktioiden f ja g derivaattafunktiot 

f'(x) = 2x ja g'(x) = 3x² , joiden avulla voimme laskea derivaatan arvot haluamassamme kohdassa.

Derivoinnissa voimme kuitenkin käyttää derivoimissääntöjä, eli derivaattaa ei tarvitse määrittää erotusosamäärän raja-arvon kautta.

Derivoimissäännöt ovat seuraavat. Näissä D tarkoittaa derivaattaa.

Tämän lisäksi polynomifunktio derivoidaan termi kerrallaan.

Esimerkki 1

Eksponentti eteen kertoimeksi ja pienennetään yhdellä.

Eksponentti eteen kertoimeksi ja pienennetään yhdellä.

Pelkän x:n derivaatta on 1, joten ensimmäisen asteen termistä jää derivoitaessa vain kerroin.

Kaikki vakiot menevät derivoitaessa nollaksi.

Esimerkki 2

Muodosta funktion f derivaattafunktio

Ratkaisu

Derivoidaan termi kerrallaan

Esimerkki 3

Derivoidaan funktiot f, g ja h

Derivoidaan jokainen funktio termi kerrallaan. Derivaatoiksi saadaan.

Harjoituksia

1. Muodosta funktioiden f ja g  derivaattafunktiot.

Vihje

Derivoimissäännöt

2. Muodosta funktioiden f ja g  derivaattafunktiot.

Vihje

Derivoimissäännöt

3. Määritä derivaattafunktion nollakohta, eli f'(x) = 0

Vihje

Derivoi

4. Derivoi funktio

Vihje

5. Millä muuttujan x arvoilla f'(x)=2?

Vihje

Derivoi

6. Millä vakion b arvoilla f'(1)=2

Vihje

Derivoi ja sijoita

7. Määritä derivaatan nollakohta

Vihje

Avaa sulkeet (Binomin neliö)

8. Millä muuttujan x arvoilla derivaatta on negatiivinen?

Vihje

Derivaatan nollakohdat ja kuvaaja

9. Määritä se toisen asteen polynomi P, joka toteuttaa yhtälön P(x) - P'(x) = x² 

YO Pitkä kevät 1975

Vihje

Merkitse P(x) = x² + bx + c

10. Millä vakion a arvoilla polynomifunktion x³ + ax² + 3x derivaatta on kaikkialla positiivinen? 

YO Pitkä kevät 1976

Vihje

Diskriminantti

11. Osoita, että funktion f derivaatalla on nollakohta lukujen 0 ja 1/2 välissä. 

YO syksy 1977

Vihje

Avaa sulkeet. Derivoinnin jälkeen Bolzanon lause

12. Määritä polynomin p(x) = ax³ + x² + bx kertoimet a ja b siten, että P(-1) = P' (-1) = 1. 

YO syksy 1979

Vihje

Yhtälöpari

13. Millä arvoilla x funktion f derivaatta saa arvon nolla? 

YO syksy 1997

Vihje

Derivaatan nollakohta

14. Millä x:n arvoilla funktio f(x) ja sen derivaatta f ' (x) saavat yhtaikaa positiivisia arvoja?

YO syksy 1998

Vihje

Funktion nollakohdat ryhmittelemällä

15. Millä muuttujan x arvoilla polynomin P(x)  derivaatta saa arvon 1? 

YO syksy 2013

Vihje

Derivoi

Osion perustehtävät