Rationaalifunktion merkki

Suorita MAA6-opintojakso Eiran aikuislukiossa. Lue lisää.

Rationaalifunktio on muotoa

Rationaalifunktion nollakohdat määräytyvät osoittajan nollakohtien mukaan. Nimittäjän nollakohdissa funktiolla on epäjatkuvuuskohta, ja funktio ei ole määritelty.

Esimerkki 1

Määritetään funktion f  nollakohdat.

Osoittajan nollakohdat

Osoittajassa on binomin neliö.

Nimittäjän nollakohdat

Funktion f nollakohta on siis x = 2 ja funktio ei ole määritelty, kun x = 0  tai x = 3

Rationaalifunktion merkin tutkimisessa tutkitaan osoittajan merkit ja nimittäjän merkit erikseen. Näiden avulla päätellään itse rationaalifunktion merkit. Muistetaan vain nämä yksinkertaiset laskusäännöt.

Mikäli jaettava ja jakaja ovat samanmerkkisiä, on tulos positiivinen. Mikäli jaettava ja jakaja ovat erimerkkisiä, on tulos negatiivinen.

Esimerkki 2

Milloin funktio f saa negatiivisia arvoja?

Funktio ei ole määritelty, kun x = 0. Funktion nimittäjä on positiivinen kaikilla x:n arvoilla, joten merkki määräytyy vain osoittajan mukaan. 

Kuvaajasta nähdään, että funktio saa negatiivisia arvoja, kun x < -2

Esimerkki 3

Milloin funktio saa positiivisia ja milloin negatiivisia arvoja?

Ratkaisu

Osoittajan nollakohdat ovat x = 0 ja x = 4. Nimittäjän nollakohdat ovat x = -1 ja x = 3. Funktio ei ole määritelty nimittäjän nollakohdissa.

Sekä osoittajan että nimittäjän kuvaajat ovat ylöspäin aukeavia paraabeleja, joten negatiivisia ne ovat nollakohtiensa välissä. Tehdään merkkikaavio.

Koska funktio ei ole määritelty nimittäjän nollakohdissa, merkitään se merkkikaavioon viivamalla nämä kohdat yli osamäärän kohdalla.

Jakolaskun merkkisääntöjen mukaan saadaan osamäärälle merkit. Vastaus voidaan lukea merkkikaaviosta. Eli funktio f(x) saa positiivisia arvoja, kun -1 < x, 0 < x < 3 ja 4 < x sekä negatiivisia arvoja, kun -1 < x < 0 ja 3 < x < 4.  Alla on funktion kuvaaja sekä osoittajan ja nimittäjän kuvaajat.

Osoittaja

Negatiivinen, kun 0 < x < 4

Nimittäjä

Negatiivinen, kun -1 < x < 3

Funktio f(x)

Negatiivinen, kun -1 < x < 0 ja 3 < x < 4

Esimerkki 4

Ratkaise epäyhtälö

Epäyhtälö on määritelty, kun x + 1 ≠ 0, josta x ≠ -1

Muokataan epäyhtälö muotoon, jossa toisella puolella on rationaalilauseke ja toisella puolella 0.

Osoittajan nollakohdat x =3 ja x = 4, nimittäjän nollakohta x = -1

Osoittaja on ylöspäin aukeava paraabeli ja nimittäjä on nouseva suora. Tehdään merkkikaavio.

Merkkikaaviosta saadaan vastaukseksi

1. Määritä nollakohdat

Vihje

Nollakohdat osoittajasta.

2. Määritä nollakohdat

Vihje

Huomioi määrittelyehto. Nollakohdat osoittajasta.

3. Määritä nollakohdat

Vihje

Huomioi määrittelyehto. Nollakohdat osoittajasta.

4. Milloin funktio saa negatiivisia arvoja?

Vihje

Minkälaisia arvoja nimittäjä saa?

5. Milloin f(x) > 0?

Vihje

Tee merkkikaavio

6.  Ratkaise epäyhtälö

Vihje

Muokkaa epäyhtälö siten, että vertaat murtolauseketta nollaan.

7. Ratkaise epäyhtälö

Vihje

Sievennä yhdeksi murtolausekkeeksi.

8.  Milloin f(x) < g(x)

Vihje

Muodosta epäyhtälö ja sievennä se.

9. Osoita, että f(2a) > f(a) kaikilla positiivisilla luvun a arvoilla, kun

Vihje

Muodosta epäyhtälö ja sievennä.

10. Osoita, että epäyhtälö on tosi, kun 1 < x < y.

Vihje

Sievennä.