MAB9

Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat 

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

• tutustuu normaalijakaumaan matemaattisena mallina 

• tutustuu binomijakaumaan matemaattisena mallina 

• vahvistaa ja monipuolistaa tilastojen käsittely- ja tutkimustaitojaan ohjelmistojen avulla • tietää, kuinka lasketaan tilastollisiin jakaumiin liittyviä tunnuslukuja ja todennäköisyyksiä, ja osaa määrittää ne ohjelmistojen avulla 

• ymmärtää luottamusvälin ja virhemarginaalin käsitteen ja osaa määrittää ne ohjelmistojen avulla.