MAA14

JOHDATUS KORKEAKOULUMATEMATIIKKAAN

Tämän materiaalin tarkoituksena on antaa vahva pohja opiskelijoille, jotka aikovat opiskella korkeakoulussa matemaattisia aineita. Aihepiirit on valittu sellaisiksi, joita korkeintaan sivutaan lukiossa, mutta joista on hyötyä erityyppisissä matematiikan opinnoissa ja myös esimerkiksi fysiikan vaatimissa matematiikan sovelluksissa.


Lukijalta oletetaan esitiedoiksi lukion pitkä matematiikka. Ei kannata huolestua, vaikka jokin aihe tai tehtävä tuntuisikin hankalalta. Materiaali on nimittäin tyypillistä lukiomateriaalia vaativampaa. Tässä materiaalissa esitellyilä menetelmillä ja aiheillä on valtavasti sovelluksia ja potentaalia. Niiden hallinnasta on hyötyä.


Työn iloa ja opiskelun intoa!

Tapio Salminen, FT

Anne-Maria Ernvall-Hytönen, Apulaisprofessori Helsingin yliopisto

Tavoitteet

• Uusien laskutekniikoiden perusteiden harjoittelu

• Matemaattisten rakenteiden ymmärryksen syventäminen

• Differentiaalilaskennan hyödyntämisen oppiminen soveltavissa ongelmissa

• Erilaisten lukujoukkojen hallinnan syventäminen