Polynomifunktion integrointi

Aletaan käydä läpi erilaisia funktioita ja etsitään niiden integrointisäännöt. Aloitetaan potenssifunktion integraalisäännöstä: 

Tulos pätee yleisesti aina kun alkuperäinen funktio on määritelty. Otetaan tässä vaiheessa kuitenkin vain tilanne, jossa r = 1,2,3,4, …. eli r on positiivinen kokonaisluku. [Tarkista tämä sääntö itse derivoimalla yhtälön oikealla puolella olevaa lauseketta!]. 


Jos funktiossa ei ole muuttujaa ollenkaan (x:n potenssi on nolla), voidaan käyttää yksinkertaisempaa muistisääntöä

Yhdistettynä edellisessä luvussa mainittuun summan integraalisääntöön, osaamme nyt laskea polynomifunktioiden integraalit.


Esimerkki 1: Integroi 

Sääntöjä kannattaa käyttää mahdollisimman paljon ennen erillisten termien integroimista, usein integroitava lauseke sievenee merkittävästi ja laskettavaa jää vähemmän.

Esimerkki 2: Laske integraali 

Lisäksi kannattaa vielä huomata, että jos integraalin sisällä on sulkulauseke, se pitää ensin avata ennen kuin integraali osataan laskea.

Esimerkki 3

Harjoituksia

1. Laske

Vihje

Integroimissääntö

2. Laske

Vihje

Integroimissääntö

3. Laske

Vihje

Yhdistä integraalit ja sievennä

4. Laske

Vihje

Avaa sulkeet

5. Laske

Vihje

Integroimissäännöt

6. Laske

Vihje

Avaa sulkeet

7. Ratkaise

Vihje

a-kohdassa yhdistä integraalit ja sivennä.

b-kohdassa vie kerroin integraalin sisälle. Tämän jälkeen yhdistä integraalit ja sievennä.

8. Ratkaise

Vihje

C=0

Lisäksi tiedämme, että funktioiden f(x) ja g(x) integraalifunktioiden vakiotermi on 0.

9. Ratkaise

Vihje

Määritä ensin F(x) ja G(x)

Lisäksi tiedämme, että F(1)=0 ja G(1)=1.

10. Ratkaise

Vihje

Määritä ensin F(x)

Lisäksi tiedämme, että F(0)=0

Osion perustehtävät