Lausekkeen sieventäminen

POLYNOMILAUSEKE

Polynomilausekkeella tarkoitetaan usean summattavan termin muodostamaa lauseketta. Termi on jokin kertolaskuja ja / tai potensseja sisältävä laskutoimitus.

Esimerkki 1

Kirjoita jokin 4 termiä sisältävä polynomilauseke ja luettele sen termit.

Termit ovat 3x³, x², -4x ja 10.

LAUSEKKEEN SIEVENTÄMINEN

Termien summa ja erotus

Saman kirjainosan sisältävät termit voidaan summata keskenään.

Esimerkki 2

Sievennä

Ratkaisu

Lasketaan yhteen saman kirjainosan sisältävät termit. Nämä termit ovat samanmuotoisia.

Kahden termin kertolasku

Esimerkki 3

Sievennä

Ratkaisu

Voimme käyttää reaalilukujen laskulakeja sekä potenssien laskusääntöjä.

Lausekkeen kertominen termillä

Termillä kerrotaan kaikki sulkujen sisällä olevat termit.

Esimerkki 4

Sievennä

Ratkaisu


Jos sulkeiden edessä on - merkki, niin sulkeet poistettaessa jokaisen sulkeiden sisällä olevan termin merkki muuttuu.

Kahden termin lausekkeiden kertolasku

Ensimmäisen lausekkeen ensimmäisellä termillä kerrotaan toisen lausekkeen molemmat termit ja siten ensimmäisen lausekkeen toisella termillä kerrotaan toisen lausekkeen molemmat termit.

Esimerkki 5

Avaa sulkeet

Ratkaisu

Harjoitustehtävät (klikkaa auki)