Tekijöihin jakaminen

Suorita MAA2-opintojakso Eiran aikuislukiossa. Lue lisää.

Kun polynomi esitetään kahden tai useamman polynomin tulona, on polynomi jaettu tekijöihin. Tekijöihin jakaminen on hyödyllistä polynomeja käsiteltäessä. Usein se on jopa välttämätöntä ratkaisun saamiseksi.

Luvun jakaminen tekijöihinsä

Kun luku jaetaan tekijöihinsä, esitetään se alkulukujen tulona.

Polynomin jakaminen tekijöihinsä

Esimerkki 1

Yhteinen tekijä

Jaetaan polynomi tekijöihinsä ottamalla yhteinen tekijä

Molemmissa termeissä on yhteisenä tekijänä 4x, joten ottamalla sen yhteiseksi kertoimeksi jää kerrottavaksi x+2

Esimerkki 2

Binomin neliö

Jaetaan polynomi tekijöihinsä muodostamalla binomin neliö

Esimerkki 3

Summan ja erotuksen tulo

Jaetaan polynomi tekijöihinsä muodostamalla summan ja erotuksen tulo

Esimerkki 4

Ryhmittely

Jaetaan polynomi tekijöihinsä käyttämällä ryhmittelyä. Eli ryhmitellään termit siten, että saadaan sopivasti yhteiset tekijät.

Esimerkki 5

Nollakohtien avulla

Polynomi voidaan aina jakaa tekijöihinsä nollakohtiensa avulla. Esimerkiksi toisen asteen polynomille pätee

Jaetaan yllä oleva polynomi tekijöihin nollakohtien avulla

a = 1, b = 2 ja c = 8

Polynomi jaettuna tekijöihin nollakohtien avulla

Esimerkki 6

Jaetaan polynomi 2x² +7x+5 tekijöihinsä

Erotetaan termi 7x summaksi 2x + 5x, jolloin saamme sopivasti yhteiset tekijät.

Tekijöihin jakaminen GeoGebralla

Komento JaaTekijöihin GeoGebrassa jakaa polynomin ensimmäisen asteen tekijöihinsä. Vieressä edellisen esimerkin polynomi jaettu tekijöihin GeoGebran avulla.

Harjoittele jakamaan kolmannen asteen polynomi tekijöihinsä

Harjoituksia

1. Jaa trinomi tekijöihin, jotka ovat ensimmäistä astetta x:n suhteen.

YO 1886

Vihje

Nollakohtien avulla

2. Toisen asteen polynomifunktiolle voidaan käyttää kahta erilaista esitystapaa.

Summamuoto: ax² + bx + c.

Tulomuoto: a(x − x₁)(x − x₂).

a) Muokkaa polynomi 2(x − 6)(x − 9) summamuotoon.

b) Muokkaa polynomi x² + x − 12 tulomuotoon.

c) Osoita, että x₁x₂ = c/a , jos x₁ ja x₂ ovat polynomin ax² + bx + c nollakohdat.

YO Kevät 2018

Vihje

c) Vertaa tulo- ja summamuotoja

3. Jaa lauseke (x - 1)(x + 1) - (x + 1) ensi asteen tekijöihin 

YO Syksy 1990

Vihje

Saatko yhteisen tekijän avaamatta sulkeita?

4. Jaa tekijöihin

Vihje

Termit ovat valmiiksi oikeassa järjestyksessä.

5. Jaa tekijöihin

Vihje

Vaihda keskimmäisten termien paikkaa keskenään.

6. Jaa tekijöihin

Vihje

Erota ensimmäisen asteen termi sopivaksi summaksi.

7.  Osoita, että alla oleva polynomi saa aina positiivisia arvoja riippumatta vakion a arvosta.

Vihje

Muodosta binomin neliö

8.  Osoita, että yhtälöllä on kaksi ratkaisua riippumatta vakion a arvosta. Mitkä nämä ratkaisut ovat?

Vihje

Jaa yhtälön vasen puoli tekijöihinsä.

Osion perustehtävät