Erotusosamäärän 

raja-arvo

Suorita MAA6-opintojakso Eiran aikuislukiossa. Lue lisää.

Funktion muutosnopeudessa selvitettiin, että keskimääräinen muutosnopeus välillä [a,b] on

Tämän avulla voimme tutkia hetkellistä muutosnopeutta kohdassa a, kun viemme luvun b äärimmäisen lähelle lukua a. Eli haemme raja-arvon, kun b lähestyy lukua a.

Esimerkki 1

Määritetään funktion f  hetkellinen muutosnopeus kohdassa 4

Valitaan funktion kuvaajalta piste B, joka on pisteen A jälkeen.  Merkitään tätä kohtaa kirjaimella x.  Pisteen y-koordinaatti on tällöin f(x).

Tuodaan piste mahdollisimman lähelle pistettä A

Lasketaan muutamia arvoja eri x:n arvoilla lähellä pistettä 4.

Kun x lähestyy lukua 4, muutosnopeuden arvot näyttäisivät lähestyvän arvoa 6. Määritetään muutosnopeuden raja-arvo, kun x lähestyy lukua 4.

Tällöin saamme tangentin kulmakertoimen kohdassa 4

Hetkellinen muutosnopeus kohdassa 4 on siis 6. Tämä on funktion derivaatta kohdassa 4.

Funktion f derivaatta kohdassa a

Funktion f (x) derivaattaa merkitään f ' (x)

Mikäli kyseinen raja-arvo on olemassa, funktio on derivoituva kohdassa a. Tätä kutsutaan erotusosamäärän raja-arvoksi.

Esimerkki 2

Määritä funktion g derivaatta kohdassa 2.

Ratkaisu

Määritetään erotusosamäärän raja-arvo kohdassa 2

Funktion g derivaatta kohdassa 2 on -1.

Esimerkki 3

Määritä f ' (2), kun

Ratkaisu

Määritetään erotusosamäärän raja-arvo kohdassa 2.

Huomioita ratkaisusta:


Esimerkki 4

Määritä f ' (7), kun

Ratkaisu

Funktio on määritelty, kun x + 2 ≥ 0, josta x ≥ -2

Lasketaan erotusosamäärän raja-arvo kohdassa 7.

Huomioita ratkaisusta:

Käytetään apuna muistikaavaa neliöiden erotus: 

(a  b)(a + b)=a²  b² 

Eli lavennetaan murtolauseke osoittajaa vastaavalla summalausekkeella. Näin saamme osoittajaan neliöiden erotuksen ja pääsemme eroon neliöjuuresta.

Toinen esitystapa

Erotusosamäärän raja-arvo määriteltiin keskimääräisen muutosnopeuden kautta, kun b viedään äärimmäisen lähelle kohtaa a.

Jos merkitsemme väliä b - a = h

Tällöin saamme funktion pisteiksi (x,f(x)) ja (x+h,f(x+h))

Kun nyt viemme vakion h äärimmäisen lähelle nollaa, saamme derivaatan. Nyt erotusosamäärän muoto olisi

Tämä on toinen muoto erotusosamäärän raja-arvolle.

Esimerkki 5

Määriä f ' (1) käyttäen toista esitystapaa erotusosamäärän raja-arvolle, kun

Ratkaisu

Harjoituksia

1. Määritä f ' (0) ja f ' (2), kun

Vihje

Erotusosamäärän raja-arvo kohdassa 0 ja 2

2. Määritä f ' (-2) ja f ' (3), kun

Vihje

Erotusosamäärän raja-arvo kohdassa -2 ja 3

3. Määritä f ' (-3) ja f ' (3), kun

Vihje

Erotusosamäärän raja-arvo kohdassa -3 ja 3

4. Määritä derivaatan arvot kohdissa -2,0 ja 1

Vihje

Sievennä ensin osoittaja

5.  Määritä derivaatan arvot kohdissa 2 ja 3

Vihje

Lavenna sopivasti, että saat osoittajaan neliöiden erotuksen.

6. Määritä derivaatan arvo kohdassa 2, kun

Vihje

Sievennä ensin osoittaja

7. Määritä f ' (a) ja g ' (a) ja päättele tuloksen perusteella f ' (3) ja g ' (2)

Vihje

Voisiko a olla mikä tahansa luku?

8. Määritä derivaatan arvo kohdassa 1, kun

Vihje

MAA2 Korkeamman asteen yhtälöt

Erityisesti Extra-kappale

9.  Määritä derivaatan arvo kohdassa 1, kun

Vihje

Sievennä osoittaja aluksi

10. Määritä derivaatta kohdassa 1, kun

Vihje

Sievennä ensin osoittaja

Osion perustehtävät