Tehtävien vastaukset Usean korkokauden talletus

1. Mikä on korkotekijä, jos tilin koroksi on ilmoitettu 1,7 %?

A) 1,017

B) 0,017

C) 1,17

D) 1,0017

2. Tilille talletettiin 1000 € kolmeksi vuodeksi. Tilin korko oli 2,5 %. Millä laskutoimituksella voit laskea, kuinka paljon tilillä oli rahaa kolmen vuoden kuluttua talletuksesta?

A) 1000·1,0025³

B) 1000·1,025³

C) 1000·1,25³

D)1000·1,0025·3

3. Tilille, jonka korko oli 3,25 %, talletettiin 1825 €. Kuinka paljon tililtä voitiin nostaa viiden vuoden kuluttua?

4. Tilille talletettiin 125 €.Mikä oli tilin korkokanta, kun kolmen vuoden talletusajan päättyessä tililtä voitiin nostaa 131,48 €?

Korko oli 1,7%

5. Sijoitustilille talletetaan 1500 €. Muodosta yhtälö, jolla voidaan laskea tilin korkokanta, kun tilillä on viiden vuoden jälkeen rahaa 1580 €?

6. Tilille talletetaan 1500 € vuodeksi. Tilin korko on 1,5 %.

a) Kuinka paljon tilille maksetaan korkoa?

b) Talletusten korkotuotto on veronalaista tuloa. Korosta maksettavaa veroa kutsutaan lähdeveroksi, joka vuonna 2019 on 30 %. Kuinka korosta maksetaan lähdeveroa?

7. Nettokorkokannalla tarkoitetaan talletukselle maksettavaa todellista korkokantaa. Nettokorkokanta saadaan, kun pankin maksamasta korkoprosentista poistetaan lähdeveron osuus (30%). Tilin korkokanta on 1,5 %. Nettokorkokanta voidaan laskea

A) 1,5 · 0,3

B) 1,5 · 0,7

C) 1,5 - 0,3

D) 1,015 · 0,7

8. Sijoitustilille talletetaan 1250 € vuoden ajaksi. Tilin korkokanta on 1,6 %. Kuinka paljon tilille maksetaan korkoa, kun lähdevero on 30%?

9. Sijoitustilille talletetaan 1250 € vuoden ajaksi. Kuinka paljon tilillä on rahaa vuoden kuluttua, kun tilin korkokanta on 2,00 %?

10. Kuinka paljon tilille oli talletettu, kun viiden vuoden talletusajan jälkeen tililltä oli nostettavissa 19 896€? Tilin korkokanta on 2,6 %. Lähdeveroa ei huomioida